Kontakty

Slovenská plavecká federácia
Junácka 6
832 80 Bratislava
E-mail: spf@slovanet.sk
http://www.swimmsvk.sk

členovia VV-SZSP:
predseda, člen Rady SPF : Jana Labudová
podpredseda, člen Rady SPF : Veronika Strapeková
člen, predseda komisie rozhodcov: Mária Dzureková
člen zodpovedný za oblasť trénersko-metodickú: Lucia Aczelová
člen, predseda komisie vrcholového športu a talentovanej mládeže: Nora Szauder
člen zodpovedný za oblasť športovo-technickú: Marián Viazanko
člen zodpovedný za oblasť marketingu a rozvoja: Ivana Solymosyová

Kluby synchronizovaného plávania:

Športový klub AQUATICA
Svätoplukova 24
900 27 Bernolákovo
Tel.: +421 904 924 476
E-mail: aquatica@szm.sk
http://skaquatica.blogspot.com

Telovýchovná jednota - IUVENTA - SDDM Bratislava
Karloveská 64
842 58 Bratislava
Tel.: +421 904 429 224
E-mail: marian.viazanko@telecom.gov.sk
http://iuventasynchro.blogspot.com

MAREA klub Košice
Svidnícka 43
040 11 Košice
Tel.: +421 903 183 044
E-mail: jana.sorokova@post.sk
http://mareaklub.eu

Telovýchovná jednota Slávia Slovenská technická univerzita Bratislava
Májová 21
852 26 Bratislava
Tel.: +421 907 746 290
E-mail: eva.manikova@stuba.sk
http://aqua.snus.sk

Športový klub Synchro Bratislava
Levárska 7
841 04 Bratislava
E-mail: allar@stonline.sk
http://www.aquabella.sk