MEJ 2013 v Poznani

Sólo Naďa Daabousová aj pár Naďa Daabousová, Laura Aczelová s náhr. Romanou Horskou postúpil do finále MEJ.
Výsledky
Kvalifikácia:
Sólo VZ / Duo VZ / Tím VZ
Sólo PF+VZ / Duo PF+VZ / Tím PF+VZ / Figúry

Konferencia SPF 2012

Konferencia SPF sa uskutočnila 22.9.2012  od 9.30 v zasadacej miestnosti Mestského úradu, na Nám.obetí komunizmu v Žiline. Novou prezidentkou SPF sa stala pani Irena Adámková. Volila sa aj Dozorná a rozhodovacia Rada SPF, za synchro bol zvolený pán Peter Pošvanc, náhradníčkou je pani Helena Allárová.

MSJ 2012 vo Volose

V dňoch 12.-15. septembra 2012 súťažili najlepšie juniorské akvabely sveta v gréckom Volose. Slovensko obsadilo len súťaž sólistiek, kde reprezentovala Naďa Daabousová zverenka trénerky Silvie Spišekovej. Vo voľnej zostave skončila na 17. mieste s 73,420 b. Vo figúrach obsadila 165. miesto, čo ju posunulo na konečné 20. miesto medzi sólistkami.
Výsledky sólo / Výsledky PF / Výsledky sólo+PF

Oficiálne výsledky

OH 2012 v Londýne

Oficiálne výsledky
Duo technická zostava

Duo voľná zostava

Duo voľná zostava finále

Tím technická zostava

Tím voľná zostava


Priemerný vek akvabel na OH 2012 bol 22,8 roka, priemerná výška 168,6cm.