Majstrovstvá SR 1992

Výsledky

Mladšie žiačky (21 pretekárok)
1. Havlíková Katarína (Iuventa) 39,8940
2. Mrázová Barbora (Iuventa) 39,1070
3. Dujsíková Martina (Slávia STU) 38,6660
4. Nováková Jana (Iuventa) 38,55280
5. Topoľská Alexandra (Slávia STU) 37,2650
6. Lampertová Katarína (Slávia STU) 35,7940

Staršie žiačky (9 pretekárok)
Sóla (7)
1. Jalčovíková Naďa (Slávia STU) 118,477
2. Ondrušová Lucia (Slávia STU) 118,180
3. Lehká Petra (Iuventa) 116,754

Páry (3)
1. Jalčovíková-Ondrušová (Slávia STU) 116,228
2. Holbová-Lojová (Slávia STU) 108,933
3. Boboková-Kalužníková (Slávia STU) 97,226

Dorastenky (11 pretekárok)
Sóla (10)
1. Hinštová Jana (Iuventa) 144,643
2. Knappková Sylvia (Iuventa) 144,535
3. Irová Katarína (Slávia STU) 143,690

Páry (3)
1. Irová-Vajdičková (Slávia STU) 139,808
2. Hinštová-Knappková (Iuventa) 139,379
3. Považanová-Urbánková (Slávia STU) 129,498

Ženy
Sóla (7)
1. Streitová Alexandra (Slávia STU) 164,505
2. Mudrochová Barbara (Iuventa) 160,412
3. Ondrušová Zuzana (Slávia STU) 156,961

Páry (4)
1. Streitová-Bielková (Slávia STU) 158,723
2. Mudrochová-Špačková (Iuventa) 154,268
3. Ondrušová-Zozuľáková (Slávia STU) 150,631

Tímy (2)
1. Slávia STU Bratislava 148,737
2. Iuventa Bratislava 138,440