MEJ 2011 v Belehrade

Pár Patrícia Havelková a Tereza Králiková obsadil konečnú 14. pozíciu.
Výsledky:
Kvalifikácia voľná zostava duo
Povinné figúry
Kvalifikácia duo

Foto: Synchronized Swimming Federation of Serbia