MEJ 2013 v Poznani

Sólo Naďa Daabousová aj pár Naďa Daabousová, Laura Aczelová s náhr. Romanou Horskou postúpil do finále MEJ.
Výsledky
Kvalifikácia:
Sólo VZ / Duo VZ / Tím VZ
Sólo PF+VZ / Duo PF+VZ / Tím PF+VZ / Figúry